වීරවංශ විසින් 4500ක් දෙනා ගොනුන්ට අන්දවනු ලැබූ බවයි...
18,Feb 2019

ජාතියේ පංචායුදය සියතින් ගෙල පැලඳගත් විමල් වීරවංශ නමැති මහා දේශ හිතෛෂියා 4500ක් වූ තරුණ පිරිසක් රවටා ඇති බව වාර්තා වේ.

සිංහරාජය රැකගැනීමේ විරෝධතා 20 වන දින දවස පුරා
18,Feb 2019

ලෝක උරුමයක් වන සිංහරාජ අධි රක්ෂිතයේ පැවැත්මට බලපෑම් එල්ල වන පරිදි, පාරිසරික පනත් උල්ලංඝනය කරමින් නීතිවිරෝධී මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට එරෙහිව සිංහරාජය සුරැකීම උදෙසා ජනතා පවුර විසින් සංවිධානය කරන විරෝධතාව පෙබරවාරි 20 දින පැවැත්වේ.