ජනපතිගේ බලහත්කාරයට එරෙහි මෝසමක්
12,Dec 2018

සිරිසේන ජනපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහි නඩුව විභාග කළ සත් පුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලේ තීරණය ඉක්මන් කරන්නැයි ජනපති සිරිසේන කළ බලපෑමට එරෙහිව නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක් ගොනු කරනු ලැබ ඇත.

ජනපති සිරිසේනගෙන් සත් පුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලට බලපෑම්
11,Dec 2018

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව ගොනු කළ නඩුව විභාග කර අවසන් වී තිබුණ ද එම තීන්දුව ප්‍රකාශ නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති සිරිසේන සත් පුද්ගල විනිසුරු මඬුල්ලට බලපෑම් කර ඇති බව අධිකරණ ආරංචි මාර්ග පවසයි.