මදුමාධව නමැති මුග්ධයා අත්අඩංගුවට ගනු!!!
14,May 2019

බුදු බණ දෙසන, පන්සල් යන, උදේ සවස පිරිත් ගුවනින් විසුරුවාහරින ‘‘මේ බුදුන්ගේ දේශයේ’’ ලේ පිපාසිත වියරු යක්ෂයෝ කලඑළි බැස ඇත.

අධිකාරිවාදී ප්‍රවේශයකින් යහපත් මාධ්‍ය භාවිතයක් ඇති කළ නොහැකියි- නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය
13,May 2019

පාස්කු ඉරිදා අන්තවාදී ඉස්ලාම් ආගමිකයෝ විසින් එල්ල කරන ලද මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව