‘‘රත්තරං රේල් පාර’’ අහෝසියි
18,Oct 2018

සිල්පර කොටන් දෙකක් අතර දුරක් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 2 ක් පමණ වියදම් වන පරිදි රු. කෝටි 16,116ක මුදලකට තක්සේරු කර තිබූ කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා වූ නව රේල්පාර ව්‍යාපෘතිය ඉල්ලා අස්කරගැනීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කර ඇත.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසුරුවාහැරීම නීති විරෝධීයි
18,Oct 2018

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නියෝගයක් අනුව ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරුන් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ඊයේ (17) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විසිරුවා හැර ඇත.