48වන අප්‍රේල් විරු සමරුව 
04,Apr 2019

ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම රාජ්‍ය විරෝධී සහ සමාජවාදය උදෙසා වන සන්නද්ධ නැගිටීම වන 1971 අරගලයට මෙම අප්‍රේල් මස 5වන දිනට වසර 48ක් සම්පූර්ණ වේ.

කලා කෘති පාලනයට පොලිසිය අත පෙවිම වැළැක්විය යුතුයි - නිදහස් මාධ්‍යය ව්‍යාපාරය
02,Apr 2019

නිර්මාණාත්මක ලේඛකයෙක් වන ශක්තික සත්කුමාර විසින් රචනා කරන ලදුව මුහුණු පොතෙහි පළ කරන ලද කෙටි කථාවක්, බුද්ධ ධර්මයට කරන ලද අපහාසයක් ලෙස සලකමින් ඔහුව අප්‍රියෙල් නව වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් මාධ්‍යය ව්‍යාපාරය තම අප්‍රසාදය පළ කරයි.  නිදහස් මාධ්‍යය ව්‍යාපාරය වෙත වාර්තා වී ඇති අන්දමට ශක්තික සත්කුම